سایت جامع پرستاری
۱

کتابچه ایمنی و سلامت شغلی


این کتابچه شامل ۹ فصل است که فصل اول راجع به مقدمات سلامت شغلی، قصل دوم در ارتباط با ارگونومی و فصل سوم …

ادامه مطلب

۱

خلاصه کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع تآلیف دانائی فرد و همکاران


تحقیق کیفی شکلی از پژوهش اجتماعی است بر روشی که مردم تفسیر و احساسی در مورد تجارب زندگی خود و جهانی که در آن زندگی می کنند استوار است. هدف اکثر تحقیقات کیفی، رسیدن به درک و فهم واقعیت اجتماعی افراد، گروه ها و فرهنگ هاست. محققین از این رویکرد استفاده می کنند تا رفتارها، […]

ادامه مطلب

۱

آنالیز داده های کیفی Qualitative Data Analysis : Anne Lacey Donna Luff


روشهای مختلفی برای تحلیل و طبقه‌بندی داده‌های جمع‌آوری شده در تحقیق کیفی وجود دارد که بسته به نوع تحقیق و موردکاوی از هر کدام‌ استفاده می‌شود …

ادامه مطلب

۱

یادگیری تئوری ها Schunk, Dale H. Learning theories : an educational perspective


فصل مقدماتی این کتاب درباره یادگیری تئوری، تحقیق، مسائل و اصول تاریخی مطالعات یادگیری و ارتباط یادگیری با آموزش بحث می کند و در پایان این فصل سه سناریو ..

ادامه مطلب

no_cover_thumb

مقدمه ای بر روش تحقیق کیفی هانکوک An Introduction to Qualitative Research Beverley Hancock


پیش از این پژوهشگران تمایل فراوانی جهت به کارگیری روش های کمی در پژوهش های اجتماعی و تبیین و تفسیر نتایج حاصل بر اساس نظریه های موجود داشتند. این رویکرد، موج اول روش شناسی و سرآغازی برای تکامل روش شناختی علوم اجتماعی، به معنی فراگیر آن بود. سال ها به طول انجامید تا پژوهشگران دریافتند، […]

ادامه مطلب

۱

فصل اول تئوری های پرستاری الیگوود Introduction to Nursing Theory Its History, Signifi cance, and Analysis : Martha Raile Alligood


این کتاب به دانشجویان تئوری های پرستاری و کاربرد آن را ارائه می دهد. تئوری های پرستاری که در قرن اخیر مهمترین ارکان پرستاری به حساب آمده و باعث شده که حرفه پرستاری رشد پیدا کند.

ادامه مطلب

۱

ابزار در پرستاری و تحقیقات سلامت Waltz, Carolyn Feher. Measurement in nursing and health research


این کتاب شامل بهترین محتوای اندازه گیری(ابزار)، استراتژی ها و روش های ارائه شده در نسخه های قبلی می باشد. علاوه براین، شامل استراتژیها و محتوای به روز شده برای ساتفاده دانشجویان، اساتید، محققین، مدیران و کلینسین ها می باشدMeasurement in nursing and health research 2010

ادامه مطلب

۱

تئوری های پرستاری و بالین پرستاری Nursing theories and nursing practice / [edited by] Marilyn E. Parker


این کتاب دیدگاه هائی ارائه می دهد که تئوری های پرستاری در حرفه پرستاری ضروری و لازم هستند و با آموزش، تحقیق، بالین و توسعه پرستاری ارتباط مستقیم دارد

ادامه مطلب

۱

تحقیق کیفی در پرستاری Helen J. Streubert. Qualitative research in nursing : advancing the humanistic imperative


تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، دربارهٔ موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با […]

ادامه مطلب